10 lip 2018

Kredyt a Zaświadczenia

Pożyczki, Kredyty - Potrzebne Zaświadczenia

Pożyczki, Kredyty – Potrzebne Zaświadczenia

Kredyt bankowy kojarzy się wielu ludziom z stertą papierów w ilości tak pokaźnej, że można by nimi ogrzać zimą całe osiedle. Czy rzeczywiście tak jest?

 

Podstawowe dokumenty umożliwiające otrzymanie kredytu

pozyczka bez zaswiadczen

Najistotniejszym będzie dokument, który poświadczy tożsamość, np. dowód osobisty. Oprócz okazania go, osoba aplikująca o przyznanie pożyczki musi uzupełnić wniosek kredytowy.

 

Zaświadczenie o dochodachpozyczka wniosek online

Bez niego ani rusz. Niemal wszystkie banki wymagają bowiem przedstawienia zaświadczenia opisującego wysokość uzyskiwanych dochodów.

Fałszywe zaświadczenie? Kiepski pomysł.
Niezależnie od chęci spłacania kredytu, jest to przestępstwo kwalifikowane jako wyłudzenie kredytu, które podlega pod art. 297 par 1 Kodeksu Karnego:

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji itp. przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Kredyt w banku – dodatkowe dokumenty

Oprócz opisanych powyżej, bank może poprosić o przedstawienie dodatkowo:

  • Zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytu,
  • Odcinka renty lub emerytury (w przypadku emerytów oraz rencistów),

 

Pożyczka bez zaświadczeń

W przypadku zaistnienia potrzeby zaciągnięcia pożyczki bez wymogu okazania powyższych zaświadczeń, pożyczkobiorca może zdecydować się na skorzystanie z oferty tzw. chwilówek.

W przypadku pożyczek tego typu nie są bowiem wymagane powyższe zaświadczenia, natomiast cały proces można przeprowadzić online za pośrednictwem formularza.

Przykładowa oferta chwilówek bez zaświadczeń znajduje się tutaj.